Verslag Juudster Memorial

GEEN REET AAN? ECH WEL!

Nee, ik had zeker niet verwacht de Juudster Memorial te gaan winnen, al wist ik wel dat er enkele stukkenvasthouders in ons groepje zaten, maar daarnaast toch ook enkele meer geroutineerde stukkenverschalkers.

De eerste ronde mocht ik tegen Luuk en de strijd ging redelijk gelijk op al zag ik op een gegeven moment wel dat mijn dappere soldaatjes er niet allemaal even gedekt bij stonden. Ik besloot dan ook remise aan te bieden – iets wat ik zelden doe in de zeldzame partijen die ik speel, aangezien ik eigenlijk nooit begrijp wanneer je dat nu eigenlijk moet doen (geroutineerde flarden vanuit de omgeving zoals ‘het is pot-remise’ of ‘ik had niets meer’ zijn aan mij niet besteed zolang er nog stukken op het bord staan of de Koning  nog niet definitief in de hoek gedreven is) – een aanbod dat door Luuk fijntjes afgewezen werd met de toch erg professioneel klinkende woorden: ‘ik kijk nog even verder’.
Verdraaid, zie je nu wel, ik had het wéér niet begrepen en erger nog, dat wist mijn tegenstander nu natuurlijk ook!

Lees meer ..

Juudster Memorial Schaaktoernooi

Op zondag 22 april organiseert de SDPN in samenwerking met het Denksportcentrum Groningen een Rapid schaaktoernooi ter nagedachtenis aan Judith Valkenburg die op 24 februari 2018 overleed. Judith was beheerder van het JDSC van september 2009 tot september 2016 en beheerder van het Denksportcentrum Leiden van september 2016 tot februari 2018.

Het toernooi wordt gespeeld in de geest van Judith, dat wil zeggen: een laag inschrijfgeld, passende prijzentafel en een speciale groep voor volwassen thuisschakers/schakers met een lage rating. Vrouwen worden uitdrukkelijk uitgenodigd om deel te nemen; er wordt een speciale prijs voor de beste dame uitgeloofd, beschikbaar gesteld door Bureau Chapeau.

Lees meer ..

Doelstelling

Het promoten en steunen van de denksporten
Bridge, Dammen, Go en Schaken.

Doelstelling
In de Nederlandse denksportwereld (bridge, dammen, go en schaken) wordt weinig steun gevonden voor de organisatie van evenementen en het stimuleren van (aankomende) denksporters in de vorm van training en opleiding. Jammer, want denksport verruimt de geest en is naast fysieke sport een goede partner in een lang en gezond (geestelijk) leven. Vanuit dit standpunt gezien is Nederland gebaat bij initiatieven voor het bevorderen van denksport. Momenteel steunt menig toernooi of jeugdevenement op een vrijwillige bijdrage vanuit de plaatselijke middenstand of een eenmalige grotere bijdrage door een bedrijf dat maatschappelijk ondernemen hoog in het vaandel heeft staan. Om een grotere groep liefhebbers aan het denken te zetten is meer nodig: behalve geld gaat het met name ook om continuïteit.

Eind 2005 is de Stichting Denksportpromotie Nederland (SDPN) opgericht. Deze stichting heeft als doelstelling het stimuleren van de door de NOC*NSF erkende denksporten (bridge, dammen, go en schaken) in de breedste zin des woords. Dat betekent ondersteuning van evenementen, (jeugd)cursussen, advies bij het maken van een website en communicatieadviezen voor het bereiken van de doelgroep. De SDPN onderhoudt daarnaast nauwe banden met de Stichting Denksport Leiden.