Dammen

De stichting SDPN faciliteert in samenwerking met de Stichting Denksport Leiden een aantal evenementen in Leiden en de regio, maar ook bijv. elders in het land.

Als een voorbeeld moge dienen het beschikbaar stellen van prijzen voor zomertoernooien. Daarnaast ook het facilitair steunen van evenementen via het vrijwilligerswerk van meer dan tien personen.
Voorwaar vandaag de dag een knappe prestatie, want vrijwilligers zijn schaars aan het worden.