Bridge

De stichting SDPN faciliteert in samenwerking met de Stichting Denksport Leiden een aantal evenementen in Leiden en de regio, maar ook bijv. elders in het land (Noord-Holland, Limburg, Groningen, etc.).

Als een voorbeeld moge dienen de samenwerking voor het verkrijgen van een zo groot mogelijke bijdrage (ruim 5.600 euro) voor het jaarlijkse Glazen Huis, in 2011 in Leiden. Het thema van toen was hulp aan ‘Oorlogs moeders’, de vrouwen in oorlogsgebieden.
vrouwen in oorlogsgebied

 

 

Daarnaast ook het facilitair steunen van evenementen via het vrijwilligerswerk van meer dan tien personen.
Voorwaar vandaag de dag een knappe prestatie, want vrijwilligers zijn schaars aan het worden.