Nieuws

13e speciale editie LCT ‘Lucky 13’ op nieuwe locatie

De dertiende editie van het Leiden Chess Tournament zal dit jaar van 11-21 juli 2019 worden gehouden (11de is de opening via een event).
Omdat het niet zeker is of het Leidse denksportcentrum er dan nog zal zijn (verbouw of sloop) zal dit evenement onder naam ‘ Lucky 13’ op een nieuwe locatie worden gespeeld.

Veel nieuwe elementen zullen er zijn. Een tipje van de sluier: een kroongroep met alle vorige LCT winnaars!
Tot ziens in Leiden.

Bestuur Denksport Leiden stapt op

Het bestuur van de Stichting Denksport Leiden (SDL) stapt voortijdig op. Het Leidse Denksportcentrum aan de Robijnstraat werd begin januari verkocht wegens een al jaren sterk teruglopende exploitatie. De negen denksportverenigingen – verenigd in het Deelnemersoverleg (DO) – voelden zich overvallen door het besluit en menen – ook negen maanden na dato – dat verkoop niet nodig was geweest.

Het bestuur heeft het gebouw verkocht zodat er met het bedrag dat na aflossing van hypotheek en onkosten overblijft (ca twee ton) een doorstart gemaakt kan worden. Voorzitter Maaike Valkenburg: ‘Veel denksportverenigingen kampen met een lineair teruglopend ledenaantal en vergrijzing wat de directe aanleiding is voor de teruglopende inkomsten. Als de verenigingen in de toekomst een eigen denksportcentrum willen exploiteren zal er vooral ingezet moeten worden op ledenwerving en verjonging. Het geld dat vrijkomt uit de verkoop kan gebruikt worden als buffer om de huur enkele jaren op te kunnen vangen en een grootscheepse ledenwervingscampagne te starten.”

Het DO meent dat verkoop niet nodig geweest was en dat de tekorten weggewerkt hadden kunnen worden door aan de uitgavenkant besparingen te doen, met name door met vrijwilligers te gaan werken. Valkenburg: “Wij delen die mening niet. Onze ervaringen uit het verleden ten aanzien van het werken met vrijwilligers onderschrijven dat standpunt.  Bovendien streven wij professionaliteit na door gebruik te maken van een administratiekantoor voor de financiën en professionele barmedewerkers en beheerder voor de bedrijfsvoering. Nog afgezien van het feit dat we twijfelen of er voldoende (jonge) leden van de verenigingen gevonden kunnen worden betekent voor ons het werken met (vrijwel alleen maar) vrijwilligers terug naar af. En dat zien we na 22 jaar niet zitten.”

Lees meer ..

Sensationele ontknoping Leiden Chess..

De winnaarsKoploper Slava Ikonnikov verliest van tweevoudig LCT winnaar (2008 en 2016) Roeland Pruijssers! Roeland Pruijssers vertelde naderhand tegen de journaliste van het Leidsch Dagblad dat hij zijn ogen niet kon geloven dat tegenstander Ikonnikov een paar slechte zetten op het bord toverde, want hij toonde gedurende het toernooi het beste schaak. Pas na die zetten kon hij gaan denken aan zijn derde zege in Leiden. Het is nota bene pas zijn vierde deelname in Leiden. Een fraai gemiddelde. Op bijgaande foto staan in het midden de twee winnaars van de groepen A+B: Roeland Pruijssers en Sander Hilarius. Op de toernooisite www.leidenchess.com in de fototrailer nog meer foto’s van onder meer de winnaars van plaatsen 2 tot en met 6 met eveneens een goede (weliswaar gedeelde) geldprijs.

Kenmerkend  was (op rechter foto Maaijveld) Slava Ikonnikov – voor en tijdens de partij – toonde toen al dat de Rus niet vertrouwde op een goede afloop. Het bleken uiteindelijk dure slechte zetten die hij produceerde. Ik probeerde hem voor het slotbuffet (met meer dan 60 personen) nog even op te monteren met de woorden: “ach dan moet je maar het Open NK winnen”, maar dat hielp niet echt. Ik zei hetzelfde overigens niet veel later eveneens tegen Sandipan Chanda voor zijn te scoren hattrick op de Veluwe. Enfin, we zien het wel. Al met al reizen er veel spelers uit het LCT direct door naar het Open Nederlands kampioenschap in Dieren dat deze week zal beginnen.

Lees meer ..