Schaken

Nikolic en Sandipan winnen 13de Leiden Chess Tournament

Zondagochtend 21 juli 2019, om 11 uur de laatste ronde en dat bleek voor sommige schakers toch echt te vroeg. Enfin, het grootste deel was wel op tijd en ging nog even de strijd aan.
De zondag in het derde juli-weekeinde is bij ons een slotdag met – reeds jarenlang – de boekenstand van De Beste Zet met Erika Sziva.
Dit keer met een vergrote boekenstand, want er was nu ruimte genoeg in de bar.

Sandipan Chanda (ik zag in het verslag uit India dat men hem zo noemde, dus moet dit correct zijn)  was gisteren al winnaar van de Open groep. Zondag met een snelle remise in 14 zetten (regel bij ons is minimaal 13) van Nikolic vs Van der Wiel, was ook de Leiderdorper een alleen winnaar van de kroongroep. U ziet beide regioheren voorafgaande aan hun partij al behoorlijk lachen.

Winnaars en een overwinningsborrel
happy fourDaarna met het mes op tafel.. maar dan voor de happen en het drinken na de prijsuitreiking. Op Beygaande foto staan v.l.n.r. Sponsor Roel Piket, winnaar A groep Sandipan Chanda, winnaar Kroongroep Predrag Nikolic en winnaar van de B-groep Mark Bueno. De winnaar van de C-groep (Cedric Kerkmeester) was helaas al vertrokken. Die rechter persoon staat tevreden te lachen, omdat hij en zijn geweldige team er toch maar mooi dertien hebben georganiseerd.
Zie de respectievelijke uitslagenlijsten voor meer informatie.

De dagprijs(zen) ging(en) dit keer naar de Happy Four die alle dertien edities hebben gespeeld: Jan Vreeburg, Karl Baak, Herman van Halderen en zittende Kees van ‘t Hoff.

Zie foto Maaijveld en meer foto’s op de toernooisite www.leidenchess.com.

Samen met vele genodigden, hoofd- en (co)sponsors, pers en de organisatie met partners werd nog even nagenoten.
Dank voor 13 mooie toernooien!

Lees meer ..

Bestuur Denksport Leiden stapt op

Het bestuur van de Stichting Denksport Leiden (SDL) stapt voortijdig op. Het Leidse Denksportcentrum aan de Robijnstraat werd begin januari verkocht wegens een al jaren sterk teruglopende exploitatie. De negen denksportverenigingen – verenigd in het Deelnemersoverleg (DO) – voelden zich overvallen door het besluit en menen – ook negen maanden na dato – dat verkoop niet nodig was geweest.

Het bestuur heeft het gebouw verkocht zodat er met het bedrag dat na aflossing van hypotheek en onkosten overblijft (ca twee ton) een doorstart gemaakt kan worden. Voorzitter Maaike Valkenburg: ‘Veel denksportverenigingen kampen met een lineair teruglopend ledenaantal en vergrijzing wat de directe aanleiding is voor de teruglopende inkomsten. Als de verenigingen in de toekomst een eigen denksportcentrum willen exploiteren zal er vooral ingezet moeten worden op ledenwerving en verjonging. Het geld dat vrijkomt uit de verkoop kan gebruikt worden als buffer om de huur enkele jaren op te kunnen vangen en een grootscheepse ledenwervingscampagne te starten.”

Lees meer ..

Juudster Memorial Schaaktoernooi

Op zondag 22 april organiseert de SDPN in samenwerking met het Denksportcentrum Groningen een Rapid schaaktoernooi ter nagedachtenis aan Judith Valkenburg die op 24 februari 2018 overleed. Judith was beheerder van het JDSC van september 2009 tot september 2016 en beheerder van het Denksportcentrum Leiden van september 2016 tot februari 2018.

Het toernooi wordt gespeeld in de geest van Judith, dat wil zeggen: een laag inschrijfgeld, passende prijzentafel en een speciale groep voor volwassen thuisschakers/schakers met een lage rating. Vrouwen worden uitdrukkelijk uitgenodigd om deel te nemen; er wordt een speciale prijs voor de beste dame uitgeloofd, beschikbaar gesteld door Bureau Chapeau.

Lees meer ..