Dammen

Bestuur Denksport Leiden stapt op

Het bestuur van de Stichting Denksport Leiden (SDL) stapt voortijdig op. Het Leidse Denksportcentrum aan de Robijnstraat werd begin januari verkocht wegens een al jaren sterk teruglopende exploitatie. De negen denksportverenigingen – verenigd in het Deelnemersoverleg (DO) – voelden zich overvallen door het besluit en menen – ook negen maanden na dato – dat verkoop niet nodig was geweest.

Het bestuur heeft het gebouw verkocht zodat er met het bedrag dat na aflossing van hypotheek en onkosten overblijft (ca twee ton) een doorstart gemaakt kan worden. Voorzitter Maaike Valkenburg: ‘Veel denksportverenigingen kampen met een lineair teruglopend ledenaantal en vergrijzing wat de directe aanleiding is voor de teruglopende inkomsten. Als de verenigingen in de toekomst een eigen denksportcentrum willen exploiteren zal er vooral ingezet moeten worden op ledenwerving en verjonging. Het geld dat vrijkomt uit de verkoop kan gebruikt worden als buffer om de huur enkele jaren op te kunnen vangen en een grootscheepse ledenwervingscampagne te starten.”

Het DO meent dat verkoop niet nodig geweest was en dat de tekorten weggewerkt hadden kunnen worden door aan de uitgavenkant besparingen te doen, met name door met vrijwilligers te gaan werken. Valkenburg: “Wij delen die mening niet. Onze ervaringen uit het verleden ten aanzien van het werken met vrijwilligers onderschrijven dat standpunt.  Bovendien streven wij professionaliteit na door gebruik te maken van een administratiekantoor voor de financiën en professionele barmedewerkers en beheerder voor de bedrijfsvoering. Nog afgezien van het feit dat we twijfelen of er voldoende (jonge) leden van de verenigingen gevonden kunnen worden betekent voor ons het werken met (vrijwel alleen maar) vrijwilligers terug naar af. En dat zien we na 22 jaar niet zitten.”

Lees meer ..